Журнал туралы

Зоология институтының еңбектері өткен ғасырдың 1940 жылдарында Зоология институты жүргізген зерттеулердің нәтижелері туралы мақалалары бар жинақтар ретінде шығарыла бастады. 2011 жылға қарай 54 том жарық көрді. Жұмыс көлемі тұрақты емес, кейде жыл сайын, кейде бірнеше жыл үзіліспен, ал 2011 жылы бірден екі том болып жарық көрді. (Басылымдар мұрағаты)

2021 жылы басылымдарды шығару саясаты айтарлықтай өзгерді және жинақтар сериясы “Қазақстан Республикасы Зоология институтының еңбектері” журналы түрінде шығарыла бастады. Енді бұл іргелі және практикалық Зоология саласындағы зерттеулерге арналған халықаралық журнал, оның баспагері Қазақстан Республикасы Зоология институты болып қала береді (Алматы, Қазақстан). Жыл сайын бір том екі шығарылымда орыс тілінде ағылшын және қазақ түйіндемелері жарияланады.

Журнал зоологияның іргелі және қолданбалы мәселелері бойынша бірегей, инновациялық және интегративті зерттеулердің нәтижелерін, әдістемелік әзірлемелерді, қысқаша хабарламаларды, сондай-ақ жақында жарияланған ғылыми монографияларға, еңбектер мен кітаптарға шолуларды, ғылым жаңалықтарын, алдағы конференциялар мен атаулы күндер туралы ақпаратты жариялайды. Негізгі тақырып: зоологиялық зерттеулердегі теориялық және әдіснамалық тәсілдер; жануарлар морфологиясы; жануарлардың жаңа таксондарын таксономиялық қайта қарау және сипаттау; жануарлардың эволюциясы және филогениясы; фаунистік және зоогеографиялық талдау/шолулар; жануарлар биологиясы, фенологиясы және экологиясы; жануарлардың әртүрлілігін сақтау; әртүрлі әлеуметтік, экономикалық және экологиялық әсері бар жануарлар популяциясын басқарудағы практикалық жетістіктер, сондай-ақ жануарларды тұрақты пайдалану.